Hasta Yatış - Çıkış İşlemleri
08 Kasım 2022

HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ
1. Hastanın kimliği olmadan kayıt ve yatış işlemleri yapılamaz.
2. Hastanın poliklinik girişi yapıldıktan sonra muayene olduğu birimden yatacağı bölüme yatış kararı verilir.
3. Acil servise başvuran hastalarda icapcı /nöbetçi hekimler tarafından muayene sonrası yatış kararı verilebilir.
4. Hasta, 2. Katta bulunan Hasta Yatış birimine gider. Kat Sekreteri yatış işlemini yapar.
5. Yatış işleminden sonra hasta yatacağı bölümün bulunduğu kata gider.
6. Servis hemşiresi hastanın ön değerlendirmesini yaparak servisi tanıtır.
7. Hekim hastanın tedavisini düzenler hastanın tedavisi hemşire ve sağlık görevlileri tarafından yapılır.

HASTA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
1. Hekimi tarafından taburcu olmasına karar verilen hastanın, Hasta Taburculuk Özeti( Epikriz) doldurulur. Hasta Taburculuk Özeti’nde hastanın kontrol tarihi, teşhisi, başvuru nedeni, önemli bulguları, yattığı süre içerisinde uygulanan tedavi ve tetkikler, taburculuk sonrası kullanacağı ilaçlar, diyeti, egzersizi ve hastane iletişim bilgileri yazılı olarak hastaya teslim edilir. Hasta epikrizin hastanede kalacak nüshasına "Epikrizin bir nüshasını elden teslim aldım" yazarak imzalar. Onaylı bir nüshasını da elden teslim alır.
2. Hasta dosyası eksiksiz olarak ilgili birimin tıbbi sekreterine teslim edilir.
3. Hastanın yatışı sırasında teslim alınan değerli/ değersiz eşyası varsa görevli personel tarafından hastaya imza karşılığı teslim edilir. 
4. Ücretli, özel sigortalı hastalar çıkış işlemi sonrası hastane veznesine gerekli ödemeyi yaparak taburcu olabilir. SGK’lı hastalardan çıkış işlemleri sırasında hiçbir ücret talep edilmez.