Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
27 Mayıs 2019

Hastanemizde Fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi poliklinik ve yataklı servis olarak  hizmet vermektedir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon); kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.

Rehabilitasyonda amaç, bireyin fonksiyonel kapasitesini artırmak, özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, bireyin günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Uzmanı kimdir?

FTR Uzmanı altı yıl süren tıp fakültesi eğitiminin ardından dört-beş yıl boyunca fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi alan tıp hekimidir. Kas -iskelet sistemiyle ilgili hastalıkların tanısını koyar ve tedavi programını planlar. Amacı; hastanın ağrısını azaltmak, fonksiyonel sorunlarını (kas gücü kaybı, eklem hareketi kısıtlılığı, yürüyüş bozukluğu, denge bozukluğu gibi) düzeltmek ve performansı iyileştirmek, hastalık ve yaralanma sonrası gelişen özürlülüğü tedavi etmektir.

Sağlık alanındaki çalışmalar koruyucu, tedavi edici (medikal ve cerrahi) ve rehabilitatif olarak üçe ayrılır. Sağlığın bozulmasını önlemeye yönelik tüm çalışmalar koruyucudur. FTR uzmanı kas iskelet sisteminde gelişebilecek problemlerin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

Fizyoterapist kimdir?

Fizyoterapist fizik tedavi ve rehabilitasyon okulunda dört yıl süren üniversite eğitimini tamamlar ve hastanın FTR programında FTR uzmanı ile beraber çalışır. FTR uzman hekiminin planladığı fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygular ve hastanın fonksiyonel yetersizliklerini düzeltmeye yardım eder.

Fizyoterapistler, egzersiz yapmasında sakınca bulunmadığı hekim tarafından tespit edilmiş sağlıklı kişilerin, uygun egzersiz programlarıyla genel iyilik halini artırır ve sakatlanmaları önlemeye çalışır.


Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarının yetkinlik alanları: 
· Tanıyı belirlemek amacıyla tıbbi değerlendirme 
· Fonksiyonel kapasite ve değişim yeteneğini değerlendirme 
· Aktivite ve katılım ve aynı zamanda bağlamsal faktörleri değerlendirme 
· Rehabilitasyon planının oluşturulması 
· Medikal ve fiziksel tedaviler hakkında bilgi, deneyim ve uygulama 
· Sonuç değerlendirme ve ölçüm 
· Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi 
· Hastalık/sağlık durumunun gidişatının ve rehabilitasyon sonuçlarının belirlenmesi 
· Rehabilitasyon teknolojileri hakkında bilgi 
· Takım dinamikleri ve liderlik becerileri 
· Eğitim becerileri 
· Özürlülük hakkında sosyal sistem ve mevzuat bilgisi