Enfeksiyon (İntaniye) Hastalıkları
27 Mayıs 2019

Hastanemizde Enfeksiyon Hastalıkları poliklinik ve yataklı servis olarak hizmet vermektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları departmanı bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde ayaktan gelen hastalar takip ve tedavi edilmekte ve gerektiğinde yatırılarak tedavi edilmektedir. Ayrıca hastanemizde yatarak tedavi olan diğer bölümlere ait hastalar da enfeksiyonlar yönünden takip ve tedavi edilmektedir. Departmana bağlı olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Bakteriyoloji (bakteri bilimi), viroloji (virus bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) ve seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) ile ilgili testler yapılmaktadır.Departmanımız ayrıca hastanemizde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için stratejiler geliştirmekte ve önlemler almaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Ne Zaman Gidilmelidir?

Mikrobik hastalıkların en önemli ve en büyük işareti ateş dir. Ateşi olan her hastanın gitmesi gereken bölüm Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğidir. Enfeksiyonu olan hastaların en iyi şekilde değerlendirilmesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılabilir. Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde tedavi edilen diğer şikayet ve durumlar şunlardır: boğaz ağrısı, aksırık-burun akıntısı, öksürük-balgam, idrarda yanma, sık idrara çıkma ve idrara sıkışma, sarılık, hepatit taşıyıcılığı, ayağa yada vucudun herhangi bir yerine paslı metal batması, kene ısırması, köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ısırık yada tırmalanma halleri, ishal, paraziter hastalıklar, döküntüyle seyreden bazı hastalıklar ve cilt enfeksiyonlarıdır. Bu hastalık ve durumların bir çoğunda ateş olmayacağı akılda tutulmalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde tedavisi yapılan başlıca hastalık ve sorunlar şunlardır:

Ateş

Diyabetik ayak enfeksiyonları

Hastane enfeksiyonları

Bası yarası (dekübit ülseri) enfeksiyonları

Grip (influenza), nezle-soğuk algınlığı

Sinüzit

Boğaz enfeksiyonları (farenjit, tonsilit)

Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları

Akciğer enfeksiyonları (zatüre-pnömoni)

Sarılık-Hepatitler (hepatit A, hepatit B, hepatit C vb)

İdrar yolu enfeksiyonları (sistit, böbrek enfeksiyonları)

İshaller

Eklem enfeksiyonları

Paraziter hastalıklar (tenya, kıl kurdu vb)

Erişkin aşılama

Tüberküloz

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama

Kemik enfeksiyonları (osteomyelit ve spondilodiskitler)

Seyahat danışmanlığı

Zoonotik hastalıklar (bruselloz, kırım-kongo kanamalı ateşi, sıtma vb)

alıntı: http://www.florence.com.tr/enfeksiyon-hastaliklari.html