Palyatif Bakım Merkezi
28 Mayıs 2020

 
 
 

Palyatif Bakım Klinikleri hastanemizin B Blok 5. ve 6. katlarında toplamda 25 yatakla hizmet vermektedir. 

PALYATİF BAKIM
Yaşamının herhangi bir sürecinde kendisi ya da ailesinde ilerleyici, tedavisi mümkün olmayan, ölümcül hastalıkla karşılaşan her insanın ağrısız, acısız ölmek istemesi ve bu süreçte kendisi ya da ailesi için sağlık hizmeti alması bir insanlık hakkı ve tüm dünyada sağlık standardının göstergesidir. (Akgül H,2007;Bruera E,2010,s- 55)

Bu nedenle ilk önceleri yalnızca yaşamın son dönemlerindeki onkoloji hastalarının tedavisine yönelik kurulan palyatif bakım klinikleri; günümüzde hayatı zorlaştırıcı ve süreğen hastalığı olan bireylerin, ağrı ve acısının hafifletilmesini amaçlarken, hasta yakınlarının da yaşam kalitesini artırmaya odaklanmıştır.

Palyatif bakım hem tedaviyle ilgili süreçlerden hem de biyopsikososyal modelden oluşan bir bütündür. Bu bütüne ise sürekli hizmet içi eğitimlerle desteklenen çeşitli meslek disiplinlerinden oluşan bir ekiple ancak ulaşılabilir (World Health Organization, 2002). Palyatif bakım sadece yaşamının son anına gelmiş bireyleri değil hasta yakınlarının da duygusal, dinsel gereksinimlerini dikkate almaktadır (Palyatif Bakım Programı, 2009). Bu nedenle Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesi din psikolojisi bölümüyle hastanemiz arasında protokol imzalanmıştır. Hafta içi her gün uzman hocalar tarafından hastalarımıza manevi bakım konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Hastanemiz psikologları tarafından dönüşümlü olarak hasta ve hasta yakınlarına psikoterapi uygulanmaktadır.

Palyatif bakım felsefesinde ölüm normal yaşamın bir parçası ve ölüm sürecinin birey ve aile için büyük bir deneyim olduğu kabul edilmektedir. Bu süreçte amaçlanan hastanın fonksiyonel durumunu artırmak, konforunu sağlamak ve aynı zamanda hasta ailesinin de yaşam kalitesinin artırmaktır. Yaşam kalitesinin artırılması için farklı meslek grupları tarafından oluşturulmuş bir ekiple hizmetin sunulması da temel hedeflerin içinde bulunmaktadır.

Günümüzde palyatif bakım hizmetlerine gereksinim duyan hastaların sayısının artması bu konuda sistemli bir yapılanmayı zorunlu hale getirmiştir. Doğru hastaya uygun bakımı götürme, hastanın gereksinimleri doğrultusunda hasta yakınlarını bilinçlendirme yolu ile hastanın sürekli kontrolü ve takibine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir taraftan hastaların şikâyetleri giderilirken, diğer taraftan diğer kaygılar ve sorunlar topluca değerlendirilmekte ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde yaygınlaşarak tercih edilmeye başlayan evde sağlık ve bakım hizmeti, sağlığı korumanın ve yaşam kalitesini artırmanın en uygun yöntemlerinden birisidir. Bireye özgü, kişiselleştirilmiş bir bakım sistemi olan evde sağlık hizmetleri, teknoloji ve farmakolojik alanda meydana gelen ilerlemeler sayesinde hasta izleminin ve tedavisinin evde yapılabilmesi ile giderek önem kazanmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda hasta konforunu artırmak, uzun dönem hasta yatışlarından kaynaklı hasta yakınlarının yaşadığı sıkıntıları çözümleme isteği, eldeki kaynakları daha etkin kullanma ve artan maliyetleri azaltma arayışları gibi birçok sebepten kurumsal hasta bakımının alternatifi olarak evde sağlık ve bakım hizmetleri tercih edilir olmaktadır.

Hastanemizde Verilen Palyatif Bakımın Özellikleri

Bakım vericiler kişilerin hastalığına göre ilaç tedavilerini düzenleyebilseler de bu hastaların özellikle öz bakım ve temizlik gibi konularda daha fazla bakıma ihtiyaçları olduğu ve bu ihtiyaçların daha profesyonel kişilerle karşılanması gerekliliği yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Hasta yakınlarının ve onlara bakım veren bakım vericilerin profesyonel hasta bakımının devamlılığını sağlayabilmeleri için palyatif bakım kliniğinde hasta bakımına ait günlük eğitimler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

1.Hastaya, yakınına, bakıcısına, hasta odasında bulunan malzemelerin kullanımı,

·Hasta yatağı

O

·Hasta yatak başı paneli

O

·O2 paneli kullanımı ve temizliği

O

2.El ve yüzey dezenfektanı kullanımı,

O

3.Hijyen,

O

4.Trekeostomi bakımı,

O

5.PEG, NG bakımı,

O

6.Hastanın aspire edilmesi ve bu işlemi ne kadar sıklıkla yapması gerektiği,

O

7.Kişisel bakımını nasıl yapması gerektiği,

·Ağız Bakımı

O

·Göz bakımı

O

·Perine bakımı

O

·Genital bölge temizliği

O

·Kulak burun bakımı

O

8.İdrar sondası temizliği ve idrar torbasının nasıl boşaltılacağı,

O

9.Hastaya pozisyon verme ( 2 saat aralıkla ),

O

10.Kateter bakımı ve pansumanının nasıl yapılacağı,

O

11.Yarası mevcutsa yara bakım hemşiresine haber verilmesi

O

12.Ev tipi ventilatör kullanımı

O

13.Acil durumlar

O

14.Beslenme pompasını nasıl kullanacağı, beslenme esnasında hasta pozisyonunun nasıl olacağı konularında eğitim verildi.

O


Her hafta pazartesi öğleden sonra grup eğitimleri düzenlenerek hasta yakınlarına bakım konusunda eğitimler tekrarlanmakta, her ayın birinci ve üçüncü haftasında evde bakım birimi tarafından yine hastanın evde bakımına yönelik grup eğitimleri verilmektedir.

Grup Eğitim Konuları

1.Kişisel hijyen eğitimi,

Ağız bakımı,

Kulak-burun bakımı,

Perine bakımı,

Göz bakımı

Vücut temizliği,

Ayak bakımı

2.Katater bakımı ve pansuman

3.Yatak çarşaflarının değiştirilmesi nasıl ve ne sıklıkla olmalı

4.Bası yarası önleme ve bakımı

5.Trekeostomi bakımı ve Aspirasyon

6.Hijyen Eğitimi

7.Ev tipi ventilatör kullanımı

8.Acil durumlarda yapılması gerekenler

”Yaşamı birlikte kucaklayalım…”

YAŞAMDA EN BÜYÜK MUTLULUK SEVİLDİĞİNİ BİLMEKTEN GELİR.”

Victor HUGO