​Hasta Hakları Günü
01 Kasım 2021

 
Hasta Hakları Günü kapsamında Hasta Hakları Birim Sorumlusu Zeynep KOÇ, Sosyal Hizmet Uzmanı Kamuran İNALTEKİN ve Genel Cerrahi Servis Sorumlu Hemşiresi Özlem TUNÇ tarafından hastanemizde yatan hastalar ziyaret edilerek hasta hakları ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilme yapılarak broşür dağıtılmıştır.