26 Ekim Hasta Hakları Günü
28 Ekim 2019


26 Ekim Hasta Hakları Günü’nde hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; Hasta Hakları Birim Sorumlusu ve çalışanları tarafından hastanemizde yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapılmıştır.