Çalışan Hakları ve Güvenliği
22 Eylül 2017

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Bakanlığımız,  Çalışanlarımızın hak ve sorumlulukları konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması ve çalışan güvenliğinin sağlanması için hastanelerde çalışan hakları ve güvenliği birimi kurulmasını sağlamıştır.  Hastanemizde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi; Sağlık Bakım Hiz. Md. Deniz KAVUNCU başkanlığında, Psikolog Özkan SARISAKAL sorumluluğunda hizmet vermektedir.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Ne Yapar ?
- Sağlık çalışanlarına uygulanan Şiddet olaylarını Beyaz Kod adı altında takip eder.
- Çalışan personelinin talep ve şikâyetlerini kabul eder.
- Gerekli düzenleyici- önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimlerde bulunur.
- Çalışan Haklarına ve Güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

Beyaz Kod Nedir ?
Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen yaralama, tehdit ve hakarete maruz kalma  gibi tüm şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

ÇALIŞANA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR
Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık, personeline bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar. Yardım talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul-Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

Bunları Biliyor musunuz ?
T.C. Sağlık Bakanlığı’ nın  2012/23 sayılı Genelgeleri Gereği;
Sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan her türlü sözlü veya fiziksel şiddet, şikayet söz konusu olmasa dahi, hastane idaresi tarafından adli mercilere bildirilmek  zorundadır.
Hasta ve hasta yakınları tarafından sözlü veya fiziksel şiddet uygulanan sağlık çalışanı, “Hizmetten Çekilme (hasta bakmama) ” hakkına sahiptir.