Sosyal Hizmet Birimi
10 Aralık 2018

Tıbbi Sosyal Hizmet
Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanı
Hastaneye başvuran hastaların sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Hastane Sosyal Hizmet Birimi
Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü birimdir.

Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu
· Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar
· Engelli Hastalar
· Yoksul Hastalar
· Kimliksiz Hastalar
· Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar
· İkametine Nakli Konusunda Sıkıntı Yaşayan Hastalar
· Tedaviye Uyum Sağlayamayan Hastalar
· Ailesine Ulaşılamayan Hastalar
· Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
· İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar
· Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
· Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar
· Kronik Hastalar
· Evde Bakıma İhtiyacı Olan Hastalar
· Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar

 Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri
• Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastaların Koruma Altına Alınması ve bir kuruma  yerleştirilmesi.
• Özürlü Haklarının Anlatılması ve Tedaviden Etkin Yararlanması Konusunda Yardımcı Olunması.
• Ekonomik Yoksunluk İçinde Olan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Yardım Sağlanması.
• Evde Bakım Birimi tarafından yönlendirilen hastalara ev ziyareti yaparak, inceleme doğrultusunda hastanın ve ailesinin ihtiyaçları hakkında görüşülüp, yönlendirmeler yapılır.
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmeti olan Evde Bakım Hizmeti konusunda bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunulur.
• Palyatif Bakım Ünitesinde ki hasta ve hasta yakınlarının yatış süreçlerinde ihtiyaç duyulan psiko- sosyal destek verilir  ve sosyo- ekonomik destek kaynakları tespit edilerek, yönlendirilir.
• Hasta  Nakli Konusunda Organizasyon.
• Hastaların Tedaviye Uyum Sürecinde Destek Olunması Psiko-Sosyal Çalışma.
• Şiddet, İhmal ve İstismar Mağduru Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Gerekli Yasal Bildirimlerin Yapılması.
• Hastalara Sosyal Endikasyonu İle İlgili Kurum Dışı Hizmetler Hakkında Bilgi Verilmesi ve Yönlendirilmesi.
• Hastane İçinde Gönüllü Sosyal Çalışmalar Yapacak Olan Kişi ve Kuruluşların Çalışmalarının Teşvik Edilmesi ve Kurum İçi Çeşitli Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi.
Hastanemizde Sosyal Hizmet Birimi Poliklinik binası A Blok 1. katta hizmet vermektedir. 

İletişim Telefonu:

Sosyal Hizmet Birimi   (0312) 509 70 79 - 509 70 80